» Експериментальна робота-2

Експериментальна робота-2

бесплатно Скачать программы без регистрации и лучшие шаблоны для dle скачать hd фильмы скачать бесплатно

Робота з батьками

1.

Діагностика

Проведення діагностичного

дослідження. Аналіз

батьківського виховання.

Можливі, перешкоди

особистісного розвитку учнів

із боку батьків. Рекомендації

психолога

Визначення рівня батьківського виховання

Психолог,

2014/15 н.р.

2.

Школа батьківства (для батьків

першокласників)

Визначення потенційних

можливостей учнів.

Відповіді на запитання, які

виникли до психолога з боку

батьків.

Рекомендації психолога

Допомога в спілкуванні

та кращому розумінні

своєї дитини

Психолог,

2014/15 н.р.

3.

Батьківські збори з психологом

Оголошення дитячих

проблем і шляхів їх подолання.

Розв'язання психологічних

проблем з учнями з дозволу

та за допомогою батьків

Дати можливість

зрозуміти дитину,

розв'язати психологічні

проблеми

Психолог,

2014/15 н.р.

4.

Загальні шкільні батьківські

збори

Ознайомити батьків із віковими

особливостями дітей для подальшого їх урахування.

Поради психолога стосовно

вибору професії

Урахування вікових

індивідуальних особливостей дитини

в сімейному вихованні.

Профорієнтаційна

робота

Психолог,

2014/15 н.р.

5.

Класні збори з батьками

майбутніх першокласників

Ознайомити батьків

з індивідуальними

особливостями стосовно

віку дітей для подальшого

їх урахування. Рекомендації

психолога

Поради психолога,

щодо розвитку

пізнавальної активності

учнів

Психолог,

2014/15 н.р.

6.

Соціальна діагностика, аналіз соціуму (соціальна паспортизація). Зайнятість учнів школи в позаурочний час. Відвідування складних сімей із метою з’ясування умов проживання.

На основі отриманих даних обирають відповідні технології роботи соціального педагога. Залучення учнів школи до різнотипної позитивної діяльності. Робота з батьками учнів, які опинилися в складній життєвій ситуації.

Діагностика в навчально-виховному процесі передбачає врахування особливостей учня в системі взаємодії із соціальним мікросередовищем та окремими суб’єктами цього середовища, які впливають на формування та розвиток особистості. Орієнтування діяльності підлітків на розвиток творчих здібностей.

Узгодження думки сім'ї та школи щодо важ­ливості матеріальних та духовних цінностей, стимулів

Соціальний педагог, класні керівники та класоводи, упродовж року

7

Контроль відвідування занять учнями, схильними до девіантної поведінки (журнали обліку пропусків занять)

Реабілітація підлітка з неадек­ватною поведінкою

Оперативне вживання заходів із профілактики правопорушень

Соціальний педагог, керівник закладу, щодня, упродовж року

8.

Аналіз тестів анкет. Зустрічі з лікарями-наркологами, пере­гляд відеофільмів щодо запо­бігання проблемі шкідливих звичок в учнів школи

Формування здорового способу життя підлітків

Профілактика шкідливих звичок учнів школи

Класні керівники, соціальний педагог, упродовж року

9.

Засідання ради профілактики

Аналіз порушень статуту гімназії, індивідуальні бесіди з учителями, учнями, батьками. Зустрічі з працівниками юстиції

Виховання законослух­няного громадянина

Соціальний педагог, класні керівники, керівник навчального закладу, батьки, учні школи, щомісяця


10

Батьківський лекторій на тему «Роль батьків у профілактиці торгівлі людьми, особливо дітьми»

Ознайомити батьків із поняттям «насильство», різновидами насильства. Запобігти торгівлі дітьми

 

 

Створення умов для гармонійного розвитку особистості учня, виявлення і підтримка обдарованого школяра, стимулювання творчого потенціалу учня, розвиток науково-пошукової діяльності

1.

Організація шкільного відділення МАН

 

Задоволення потреб дітей у професійному та суспільному самовизна­ченні, залучення учнів до різноспрямованої науково-дослідницької, пошукової діяльності, якісне оновлення змісту, форм і методів роботи з обдарованою молоддю. Презентація науково-дослідних робіт учнів

вересень

2.

Організація і проведення в школі всеукраїнських і міжнародних інтерактивних конкурів «Колосок», «Кенгуру», «Левеня», «Русский медвежонок », «Бобер», «Олімпус»

 

Популяризація математики, фізики, природничих наук, підтримка талановитих школярів, розвиток їхніх інтелектуальних здібностей, активізація творчої діяльності вчителів

Листопад, квітень

Розвиток особистості через втілення ідей

Форма роботи

Зміст роботи

Мета роботи

Термін, відповідальний

1

Ідея розвитку й самовдоскона­лення

Педагогічна рада «Створення умов для вільного розвитку особистості школяра шляхом залучення до різноманітних видів творчої діяльності». Засідання методичного об'єднання класоводів та класних керівників. Цикл новорічних свят. Цикл народних свят

Мета: розвивати інтелект і почуття дітей, високу соціальну та пізнавальну активність, виявляти й розви­вати їхні здібності, озброювати вміннями самовдосконалюватися, створювати умови для саморозвитку осо­бистості

Заступник директора з виховної роботи
 

 


2

Ідея толерантності

Уроки мужності.

Свята:

• День захисника Вітчизни;

• «Руки матінки моєї» до

Міжнародного дня жінок.

Години спілкування.

Екскурсії.

Акція «Ми поруч».

Свята для дітей пільгового

контингенту

Мета: навчити любити

й поважати людину,

жити серед людей

і для людей; виховувати

прагнення для свідомої,

чесної, щирої та

відкритої взаємодії з іншими людьми

 

Класні керівники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Ідея активного підходу

Виставка фоторобіт.

Конкурс творчих робіт.

Вітальні листівки з Днем

Перемоги.

Розвиток педагогічного та

учнівського співуправління

«Школа лідера».

Інтеграція роботи гуртків.

Рада профілактики

правопорушень серед учнів

Мета: виховувати

почуття

відповідальності за

результати особистої

діяльності, прагнення

осмисленої діяльності,

конструктивізму думок

та вчинків

Класні керівники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Ідея природо відповідності

Виставки малюнків.

Випуск тематичної газети до

прав людини.

Фестиваль дитячо-юнацької

творчості «Діти — майбутнє

України».

Проведення батьківської

просвіти.

Діагностична робота

Мета: виховувати,

опираючись на природу

дитини

Класні керівники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Ідея естетизації особистості

й середовища

Екскурсії та культпоходи.

Участь у районному конкурсі

«Класний керівник року».

Участь у районному конкурсі

народної творчості.

Акція «Подаруй бібліотеці

книгу»

Мета: виховувати

відчуття прекрасного,

уміння жити за

законами Істини, Добра,

Краси

Класні керівники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Ідея національної

самосвідомості

Години спілкування.

Екскурсії та культпоходи

Трудові десанти «Школа —

наш дім і ми — господарі в нім»

Мета: виховувати

почуття турботи

й гордості за те

місце, де народилася,

навчається та живе

людина

Класні керівники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведення дослідно-експериментальної роботи в школи

1

 

 

Участь учителів у конкурсі

«Панорама творчих уроків»

видавництва «Шкільний

світ», підготовка публікацій

уроків, виховних

заходів

 

 

 

Висвітлення в пресі

перебігу дослідно-

експериментальної

роботи в гімназії

 

 

 

 

 

 

Творча група

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Презентація проведення

дослідно-експериментальної

роботи в школі

на педагогічних

конференціях, семінарах,освітянських

виставках

 

 

Керівник

навчального закладу,

творча група

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


План дослідно-експериментальної роботи за темою

«Особистісний розвиток учасників навчально-виховного процесу»

 

Форма роботи

Зміст роботи

Мета роботи

Підсумковий етап проведення дослідно-експериментальної роботи в школі

Презентація результатів проекту із створення умов для гармонійного розвитку особистості педагога, учня, виявлення й підтримки обдарованого вчителя, школяра, стимулювання їхнього творчого потенціалу, розвиток науково-пошукової діяльності

Представлення ефективної моделі співпраці учнів і вчителів, забезпечення переходу на особистісно зорієнтоване управління педколективом та навчально-виховним процесом, запровадження в навчальному закладі на засадах особистісно-розвивального підходу системи навчально-виховної роботи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особистісно-розвивальна система методичної роботи школи

 

№з/п

Зміст роботи

Мета роботи

Відповідальні

1

Засідання педагогічної ради:

1.Чинники компетентнісного підходу до реалізації навчально-виховного процесу.

2. Аналіз гурткової роботи у формуванні духовно-естетичних цінностей школяра. Роль інтерактивних технологій у реалізації творчого потенціалу обдарованої молоді

Ознайомлення всього колективу з метою роботи, обговорення результатів II етапу, затвердження плану роботи на III етап. Визначення напрямів роботи, розподіл обов'язків, взаємодія учасників навчально-виховного процесу

Директор гімназії

2

Презентація роботи творчих груп:

1. «Індивідуальні особливості дитини». 2. «Форми контролю особистісного розвитку дитини». 3. «Завдання вчителя — створити умови для само­пізнання, самореалізації, самовдосконалення учнів»

Презентація сформованих групами рекомендацій для вчителів, програм, планів, структур, створених банків особистісно зорієнтованих технологій, навчально-методичного забезпечення викладання предметів

Керівники груп

3

Засідання МО «Посилення практичного спрямування викладання основ наук як запорука успішної соціалізації учнів».

Єдиний методичний день «Розвиток особистості: досвід, проблеми, пошуки». Місячник педагогічної майстерності. Відкриті уроки, позакласні заходи вчителів. Конкурс «Я — класний керівник». Панорама творчих уроків» учителів суспільно-гуманітарного й природничо-математичного циклу. Організація та проведення шкільного й участь у районному конкурсі «Вчитель року»

Обмін досвідом роботи щодо застосування особистісно зорієнтованих технологій

Заступник директора з НВР

4

Методичний семінар «Розвиток особистості учнів засобами навчальної діяльності».

Семінар-тренінг «Створення умов для самовираження дитини в різних видах навчальної діяльності»

Створення організаційних умов для безперервного вдосконалення фахової освіти, кваліфікації та професійної майстерності педагогів. Обмін досвідом роботи щодо застосування особистісно орієнтованих технологій. Відпрацювання та впровадження методики особистісного орієнтованого уроку

Заступник директора з НВР


№з/п

Зміст роботи

Мета роботи

Відповідальні

5

Науково-практична конференція «Створення на основі компетентнісного підходу до навчання та виховання необхідних умов для всебічного розвитку школярів»

 

Адміністрація

Система заходів соціально-психологічної підтримки й супроводу учасників навчально-виховного процесу

1

Семінар «Аналіз отриманих результатів експерименту»

 

Адміністрація, психолог

2

Звітний опис експерименту. Стаття до районної газети

 

Адміністрація, психолог

3

Самооцінка особистісного розвитку учнів. Творча робота на тему «Чого я досяг за останні три роки, що змінив у собі та хто мені в цьому допоміг»

 

Адміністрація, психолог

4

Круглий стіл на тему «Досягнення й невдачі експериментальної діяльності школи. Внесок педагогічного колективу й окремих людей в експериментальну діяльність»

 

Адміністрація, психолог

5

Анкетування батьків: «Самооцінка особистісного розвитку батьків», «Особистісний розвиток моєї дитини»

 

Адміністрація, психолог

6

Анкетування педагогічного колективу: «Мої особисті досягнення в період експериментальної діяльності гімназії», «Досягнення моїх учнів»

 

Адміністрація, психолог

7

Подальше планування роботи психолога з урахуванням перспективи розвитку особистості всіх учасників навчально-виховного процесу

 

Адміністрація, психолог

Реалізація завдань експерименту

 

З метою інформаційно-методичного супроводу про­грами експериментальної діяльності:

• розробляють методичне забезпечення;

• формують практичні вміння й навички;

• застосовують особистісно зорієнтовані технології (вимоги до сучасного уроку, принципи особистісно зорі­єнтованої освіти, технології особистісно зорієнтованого навчання);

• обмінюються досвідом роботи із застосуванням особистісно зорієнтованих технологій;

• організовують тренінги та методологічні семінари з питань психолого-педагогічних та методичних аспектів
роботи;

•провадять науково-методичне навчання (практичні семінари, консультації, круглі столи) вчителів, класних
керівників із питань створення соціально-психологічних умов для особистісного розвитку учасників НВП.Основні форми методичної роботи з педагогіч­ними працівниками школи на етапі експерименту

Øпедагогічна рада,

Øметодичні об'єднання учителів-предметників,

Øметодичне об'єднання класних керівників,

Øінструктивно-методичні наради,

Øнауково-практичні семінари,

Øсемінари-тренінги,

Ø самоосвіта тощо.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Проблемні питання в організації методичної роботи, а також роботи з педкадрами:

 

1.Упровадження інновацій як засобів, механізмів розвитку освітніх систем.

2.Соціалізація учнівської молоді в умовах реформування та гуманізації освіти.

3.Забезпечення формування особистості учня на основі розвитку його ключових компетентностей, творчих можливостей і самовдосконалення.

Застосування проектів і тренінгових програм – це найбільш ефективний метод у роботі творчої лабораторії гімназії. Уся система методичної роботи в закладі базується на діагностичній основі, що допомагає отримати інформацію про здатність учителів розв’язати конкретні проблеми навчально-виховного процесу, виявити динаміку змін, розв’язати питання впровадження педагогічного досвіду, інноваційних технологій.

Діагностування педагогічних кадрів відбувається через відвідування уроків учителів, позакласних заходів, аналізу виступів а засіданнях педагогічної ради, науково-практичних конференціях тощо. Психолог діагностує педагогічні здібності вчителів і їхні особистісні риси та вміння за «методикою визначення здатності до організації своєї роботи та діяльності інших»

Розроблено систему заходів соціально-психологічної підтримки й супроводу учасників навчально-виховного процесу. Важливими напрямами роботи є розробка та впровадження інтерактивних технологій у методичну роботу.

Розроблено систему заходів соціально-психологічної підтримки й супроводу учасників навчально-виховного процесу. Традиційно проводимо психологічний лекторій, тренінг «Психологічне здоров'я вчителів для збереження гідності дитини». Працює творча група «Виховання інтересу до навчання, формування ключових компетентностей школярів через активні форми на уроці, використання новітніх технологій».

Підготовка учнів до самоосвіти — надзвичайно актуальна проблема.

Щоб у процесі навчання відбувалося постійне на­рощування самоосвітньої компетентності, необхідно забезпечити активну позицію учня в навчанні, тому нормою для роботи багатьох учителів стало викорис­тання нестандартних підходів до ведення уроку, таких методів і форм навчання, які стимулюють пізнавальну активність школярів. Це ділова навчальна гра, конфе­ренції, моделювання, лекційно-семінарська система в старших класах, використання різних видів само­стійної роботи, опрацювання довідкової літератури, робота зі словниками, енциклопедіями, електронною бібліотекою, мережею Інтернет.

Упроваджують активні форми роботи, спрямовані на розвиток мислення, інтелекту: створення проблемних ситуацій, складання алгоритмів багаторівневих зав­дань тощо. Практика роботи передбачає застосування сучасних освітніх технологій: методу проектів, інтер­активних методів навчання, комп'ютерних технологій. Так, учителі на уроках різного типу використовують ситуаційно-рольові ігри, де учні виконують певні ролі, моделюючи реальну життєву ситуацію. На особливу увагу заслуговують інтегровані уроки. Учитель біології використовує тренінгові методи навчання, які перед­бачають застосування всього потенціалу учня, рівня та обсягу його соціальної, емоційної та інтелектуальної компетентності. Під час тренінгу використовують мето­ди, спрямовані на ситуацію взаємодії вчителя з учнями. Усі вони забезпечують взаємодію та активність учнів у процесі навчання.

Учні створюють свої проекти, передбачаючи реаліс­тичність їх застосування в житті, у своїй професійній практиці.

Створення умов для гармонійного розвитку особистості учня

Одним з основних принципів роботи школи є розкриття в процесі навчання дитячої обдарованості.

Упровадженню в життя цього принципу сприяє спільна діяльність практичного психолога школи та педагогів. Робота з обдарованими дітьми передбачає низку завдань: виявлення обдарованості дітей та максимальне сприяння їхньому розвитку.

У школі створено відповідні умови для розвитку творчої обдарованості учнів. Робота орієнтована на виконання розробленої в школі комплексної про­грами «Обдарована молодь». Програмою передбачено розвиток творчих здібностей школярів, формування інтелектуальної еліти в школі, створення умов для стимуляції та самореалізації учнів.

Психолог школи проводить дослідження рівня готовності до навчання; рівня сформованості знань і вмінь. Проведено психолого-педагогічні дослідження рівня сформованості теоретичного мислення випускни­ків школи І ступеня. Розроблено пам'ятку для вчителів і батьків, які працюють з обдарованими учнями. Зібрано нормативні документи, що регламентують роботу з об­дарованими учнями.

З метою виявлення, підтримки обдарованої учнів­ської молоді, залучення її до наукових досліджень та створення умов для самореалізації творчої особистості в сучасному суспільстві на базі школипрацює шкільне відділення МАН.

Навчально-виховний процес у школі спрямовано на інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток кожної дитини як особистості, здатної самостійно мислити й творчо діяти, використовувати знання в нестандартних ситуаціях.

Згідно з положеннями концепції школи, варіативна складова робочого навчального плану спрямована на розвиток творчих здібностей учнів, на реалізацію до-профільної підготовки та загальний розвиток учнів. Певну частину годин використовують для проведення додаткових індивідуальних занять за деякими предмета­ми навчального плану.

Варіативна частина у 8—9-х класах розрахована на допрофільну підготовку (філологічний профіль, природничий, фізико-математичний.)

Години варіативної частини в 10—11-х класах ви­користано для вивчення двох іноземних мов, факультативних занять з української мови, хімії, біології, індивідуальних занять з математики, фізики, історії.

Аналізують підсумки ДПА і ЗНО, виконують моніторинг навчальних досягнень учнів із предметів.

Отже, колектив школипрацює над створенням власної моделі діяльності з опорою на концепцію особистісно зорієнтованого навчання й виховання з метою самореалізації кожного учасника педагогічно­го процесу.