Методична рада

бесплатно Скачать программы без регистрации и лучшие шаблоны для dle скачать hd фильмы скачать бесплатно

 

 

УПРАВЛІННЯОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

ДУБРОВИЦЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

Методичний кабінет

ДУБРОВИЦЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛАІ-ІІІ СТУПЕНІВ № !

 

Затверджую

Директор школи І.В. Клюйко

_____________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П ЛА Н

РОБОТИ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ

на 2013-2014 навчальнийрік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Науково-методична проблема району

«Формування конкурентоспроможної особистості через упровадження інноваційних навчально-виховних технологій»

 

 

 

Навчально-методична проблема школи

«Формування особистості учня на основі якісної освіти та розвитку його ключових компетентностей, творчих можливостей, самовдосконалення»

 

Аналіз роботи методичної ради за 2012-2013 навчальний рік

та завдання на 2013-2014 навчальний рік

 

Діяльність методичної ради у 2012-2013 навчальний рік була спрямована на вирішення таких завдань:

-організація роботи з реалізації І етапу навчально-методичної проблеми «Формування особистості учня на основі якісної освіти та розвитку його ключових компетентностей, творчих можливостей, самовдосконалення»;

-формування творчого згуртованого колективу;

-вироблення єдиних педагогічних позицій, спільних цінностей, традицій;

-пошук шляхів підвищення ефективності та якості уроку як основної форми навчально-виховного процесу;

-розвиток творчого потенціалу вчителів;

-аналіз і контроль навчально-виховного процесу, якості знань, умінь, навичок, вихованості й розвитку школярів;

-запровадження в процес навчання й виховання інноваційних технологій;

-аналіз і самоаналіз, діагностика, моніторингові дослідження діяльності всіх учасників навчально-виховного процесу.

В минулому навчальному році продовжили роботу методичні об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного, природничо, математичного, вчителів початкового навчання, вчителів іноземної мови, класних керівників. Зміст роботи МО визначався першочерговими проблемами і типовими труднощами, з якими стикаються вчителі-предметники. Пріоритетними питаннями в роботі МО були питання методики викладання навчального предмета, особливостей викладання предметів з використанням новітніх технологій, проведення учнівських конкурсів, олімпіад, змагань. Керівниками МО було організовано та проведено анкетування, бесіди, консультації і взаємовідвідування уроків та виховних заходів. Практикувалися й активні форми роботи: педагогічні ринги, творчі дискусії, конкурси, предметні тижні. Такі форми роботи сприяли формуванню основ педагогічної майстерності, вміння володіти собою, спілкуватися з учнями.

Однак в роботі МО слід відмітити ряд недоліків:

-недостатньо уваги приділялося опрацюванню нормативних документів;

-низький рівень самоосвітньої роботи;

-відсутність системи в плануванні роботи з обдарованими дітьми.

-несвоєчасне обговорення та виконання рішень педради, методичної ради та ін. форм методичної роботи.

Важливою ділянкою в роботі методичної ради було координування діяльності теоретичного семінару «Визначення рівня особистісного розвитку учнів як основи для побудови сучасного педагогічного процесу». Головними завданнями теоретичного семінару були:

-Визнання учня головною діловою особою навчально-виховного процесу;

-Реалізація проблем творчого розвитку особистості;

-Постійне збагачення творчим досвідом і формування механізму самоорганізації кожного вчителя та учня;

-Популяризація досвіду впровадження новітніх освітніх технологій з метою удосконалення сучасного уроку та з метою підвищення професійної компетентності вчителів.

Методична рада брала активну участь у плануванні роботи школи, підготовці засідань педагогічної ради, забезпечила методичний супровід атестаціїпедагогічних працівників школи, здійснювала моніторинг діяльності вчителів та навчальних досягнень учнів за підсумками 2012-2013 навчального року. Разом з тим у роботі методичної ради були прогалини:

-недостатньо уваги приділялося вивченню і впровадженню інноваційних педагогічних технологій;

-відсутня система в діагностиці рівня професійної підготовки та особистісних якостей вчителя;

-вивчення і впровадження педагогічного досвіду вчителів школи знаходиться на початковому рівні.

Враховуючи недоліки в роботі методичної ради та результати анкетування вчителів щодо організації методичної роботи в школі, у 2013-2014 навчального року діяльність методичної ради буде спрямована на створення нового змісту і форм навчання, на реалізацію компетентнісно орієнтованого підходу в навчально-виховному процесі, на забезпечення інтелектуально-творчого розвитку учнів.

Завдання:організація роботи з реалізації ІІ етапу навчально-методичної проблеми школи «Формування особистості учня на основі якісної освіти та розвитку його ключових компетентностей, творчих можливостей, самовдосконалення» шляхом вирішення таких пріоритетних питань:

- формування конкурентоспроможної особистості через критеріальний підхід до організації навчально-виховного процесу.

- Розширення інноваційного освітнього простору;

- Оновлення науково-методичної бази супроводу освітніх інновацій;

- Спонукання учнів школи до дослідницької діяльності, формування активногомислення, розвиток творчих здібностей учнів (реалізація заключного етапу комплексно-цільового проекту «Творча обдарованість»);

- Здійснення експериментально-дослідної роботи з теми «Особистісний розвиток учасників навально – виховного процесу» (шкільний рівень); з теми « Формування ціннісних ставлень конкурентоспроможної особистості через реалізацію програми національного виховання учнівської молоді Дубровиччини на 2008-2020 роки» (районний рівень).

- Пошук ефективних форм роботи з ІКТ для орієнтації школярів у сучасному інформаційному середовищі;

- Забезпечення психологічного супроводу упровадження нового Державного стандарту початкової та основної школи, профілізації старших класів;

- Забезпечення права на якісну освіту дітей з особливими потребами;

- Забезпечення прозорості, відкритості і демократичності управління всіма ланками навчально-виховного комплексу;

- Залишити на контролі вивчення та дотримання нормативних документів членами педагогічного колективу.

- Стимулювати участь педагогів у дослідницькій інноваційній діяльності, Педагогічних конкурсах та фестивалях.

- Активне використання досягнень педагогів-новаторів і рекомендацій психолого-педагогічної науки та їх впровадження у практику роботи школи.

- Поповнення медіатеки педагогічного досвіду вчителів школи, медіа теки електронних засобів навчання, медіа теки видавничої діяльності, інформаційної бази інноваційної діяльності школи, медіа теки навчально-методичної бази навчальних кабінетів.

- Оптимізація системи підготовки педагогічних працівників до своєчасного виявлення, підтримки та створення умов для навчання і розвитку обдарованої молоді, всебічного розвитку юної особистості з максимальним урахуванням її індивідуальних здібностей та обдарувань.

- Надання допомоги вчителям у вивченні та впровадженні інноваційних технологій у навчально-виховний процес, в оволодінні методичними прийомами навчання, виховання й розвитку учнів.

- Здійснення постійного моніторингу показників роботи педагогічних працівників та навчальних досягнень учнів для вчасного коригування та прийняття управлінських рішень щодо вдосконалення їхньої діяльності.

- Створення колективу однодумців, які зберігатимуть традиції школи й активно впроваджуватимуть інноваційні освітні технології в практику роботи.

- Стимулювання ініціативи і творчості членів педколективу та активізація їхньої діяльності у науково-дослідницькій, пошуковій роботі.

- Виявлення недоліків, труднощів і перевантажень у роботі педколективу та шляхи їх подолання.

- Розвиток світогляду, професійних, морально-особистісних рис членів педколективу шляхом самоосвіти та самовдосконалення.

- Розвиток ключових компетентностей учнів, творчих можливостей, самовдосконалення школярів..

 

 

 

 

 

 

 

СП И СО К

ЧЛЕНІВ МЕТОДИЧНОЇРАДИ

 

 

№ з/п

ПІП

Посада

Примітка

1.

Клюйко І.В.

Директор школи

Голова методичної ради

2.

Тилевна Л.О.

Заступник директора з НВР

Заступник голови методичної ради

3.

Станк’явичус В.К.

Заступник директора з ВР

Голова МО класних керівників

4.

Мечкало Н.С.

Вчитель математики, вчитель-методист

Голова МО вчителів природничо-математичного циклу

5.

Дука Т.Г.

Вчитель початкових класів, старший вчитель

Голова МО вчителів початкового навчання

7.

Буткевич Л.Р.

Вчитель початкових класів,

вчитель методист

Голова МО класних керівників

8.

Іванів Г.М.

Вчитель української мови та літератури

Голова МО вчителів гуманітарного циклу

9.

Лясковець Л.О.

Вчитель англійської мови, старший вчитель

Голова МО вчителів іноземної мови

10

Рабчевська С.П..

Практичний психолог

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАСІДАННЯ І

ВЕРЕСЕНЬ .

з/п

Зміст

Відповідальні

1.

Про підсумки роботи методичної ради, МО

за 2011-2012 навчальний рік.

Клюйко І.В.

2.

Обговорення плану роботи методичної ради та затвердження структури методичної роботи на 2013-2014 навчальний рік.

Тилевна Л.О.

3.

Про розподіл обов’язків між членами методичної ради.

Клюйко І.В.

4.

Обговорення і затвердження планів роботи шкільних методичних форм роботи на 2013-2014 навчальний рік.

Тилевна Л.О..

5.

Про роботу консультпункту професійної адаптації молодих спеціалістів у 2013-2014 навчальний рік.

Тилевна Л.О..

6.

Обговорення рекомендацій МОН щодо викладання навчальних предметів у 2013-2014 навчальний рік.

Тилевна Л.О..

7.

Про підготовку виставки новинок методичної літератури «Від творчості до успіху».

Тилевна Л.О..

8.

Про організацію вивчення педагогічного досвіду у 2013-2014 навчальному році.

Клюйко І.В. Тилевна Л.О.

9.

Про організацію роботи теоретичного семінару «Формування та розвиток соціально-активної особистості на основі комплексної взаємодії «учень-учитель».

Тилевна Л.О.

Рабчевська С.П.

10.

Про діагностування учителів «Готовність учителя до інноваційної діяльності»; «Проблеми , які виникають в процесі використання інноваційних технологій».

Рабчевська С.П.

11.

Про шляхи реалізації навчально – експериментальних проектів з теми «Особистісний розвиток учасників навально – виховного процесу на 2013-2017роки» (шкільний рівень); з теми « Формування ціннісних ставлень конкурентоспроможної особистості через реалізацію програми національного виховання учнівської молоді Дубровиччини на 2008-2020 роки» (районний рівень).

 

Тилевна Л.О.

Станк’явичус В.К..

ЗАСІДАННЯ ІІ

ЖОВТЕНЬ

з/п

Зміст

Відповідальні

1.

Про результати І туру Всеукраїнських олімпіад з базових предметів

Тилевна Л.О.

Керівники МО

2.

Про участь учителів школи у конкурсі « Учитель року 2013»

Клюйко І.В. Керівники МО

3.

Про створення науково – методичної бази супроводу освітніх інновацій.

Клюйко І.В.

4.

Про методичне забезпечення діяльності психологічної та соціальної служби школи.

Клюйко І.В..

Бовгиря Н.В.

5.

Про підготовку до участі педагогічних працівників у ярмарку педагогічних ідей у 2013-2014 навчальному році..

Тилевна Л.О.

6.

Про підвищення інформаційної насиченості самоосвітнього процесу педпрацівників.

Клюйко І.В. Керівники МО

7.

Про підготовку науково-теоретичної конференції «Формування психологічної готовності педагогів до інтерактивної взаємодії з учнями».

Тилевна Л.О..

8.

Про критеріальний підхід до визначення професійного рівня учителя.

Тилевна Л.О.

9.

Про затвердження планів – проспектів вивчення досвіду вчителя музичного мистецтва Архипової В.В., вчителя початкових класів Хомич Н.І.

Тилевна Л.О.

 

10.

Про хід реалізації навчально – експериментальних проектів з теми:« Особистісний розвиток учасників навально – виховного процесу» (шкільний рівень); з теми « Формування ціннісних ставлень конкурентоспроможної особистості через реалізацію програми національного виховання учнівської молоді Дубровиччини на 2008-2020 роки» (районний рівень).

 

Тилевна Л.О.

Станк’явичус В.К.

 

 

 

 

 


ЗАСІДАННЯ ІІІ

СІЧЕНЬ

з/п

Зміст

Відповідальні

1.

Аналіз участі учнів школи у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін.

Клюйко І.В.

Тилевна Л.О.

 

2.

Про моніторинг навчальних досягнень учнів за перший семестр 2013-2014 навчальний рік.

Керівники МО

3.

Про рівень комп’ютерної грамотності членів педколективу.

Клюйко І.В.

Гордієва С.А.

4.

Про проведення педчитання на тему «Педагогічні ідеї О.Захаренка в контексті гуманної педагогіки».

Тилевна Л.О..

5.

Про забезпечення змістовного наповнення веб -сайту школи.

Клюйко І.В.

6.

Про підготовку трибуни педагогічного досвіду «Показові уроки та виховні години з використанням інноваційних технологій».

Тилевна Л.О.

 

7.

Про організацію виставки - інтерв’ю надбань молодих педагогів «Шлях до майстерності».

Тилевна Л.О.

 

8.

Про панораму творчості учителів які атестуються ( екскурсії в творчі лабораторії вчителів, творчі звіти).

Члени Методичної ради

9.

Схвалення методичних посібників учителів програм виховної діяльності з класним колективом.

Тилевна Л.О..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАСІДАННЯ ІV

БЕРЕЗЕНЬ

з/п

Зміст

Відповідальні

1.

Про створення системи інформаційної підтримки, забезпечення реклами педагогічних ініціатив , новацій, педагогічного досвіду.

Клюйко І.В.

.

2.

Про організацію звітів вчителів, які пройшли курсову підготовку.

Тилевна Л.О.

Керівники МО

3.

Про моніторинг діяльності навчальних кабінетів.

Клюйко І.В.

Завідувачі кабінетів

4.

Про підготовку до ДПА

Тилевна Л.О..

5.

Про систему роботи вчителів, які атестуються у 2014 році.

Клюйко І.В.

Тилевна Л.О..

 


ЗАСІДАННЯ V

ТРАВЕНЬ

з/п

Зміст

Відповідальні

1.

Звіт керівників колективних методичних форм про роботу над реалізацією ІІ етапу навчально-методичної проблеми «Формування особистості учня на основі якісної освіти та розвитку його ключових компетентностей, творчих можливостей, самовдосконалення.»

Тилевна Л.О.

Керівники МО

2.

Про моніторинг інноваційної діяльності педагогічного колективу.

Клюйко І.В.

3.

Про моніторинг навчальних досягнень учнів за підсумками 2013-2014 навчального року.

Тилевна Л.О.

Керівники МО

4.

Про поповнення банку ідей щодо планування методичної роботи на 2013-2014 навчального року.

Клюйко І.В..

Тилевна Л.О.

Керівники МО

5.

Про схвалення педагогі досвіду вчителя музичного мистецтАрхипової В.В., вчителя початкових класів Хомич Н.І.

Тилевна Л.О.

6.

Про виконання рішень методичної ради за 2013-2014 навчальний рік.

Тилевна Л.О.

Структура методичної роботи Дубровицької ЗОШ І-ІІІ ст. №1

на 2013-2014 навчальний рік

Затверджено

протокол №4 від 03.09.2013 р.

засідання методичної ради

Затверджено

протокол №1 від 16.01.2013 р.

засідання методичної ради

 

 

Перелік

питань для обговорення

на педчитаннях

«Творча трансформація ідей В. Сухомлинського про вдосконалення розумового виховання учнів в умовах впровадження сучасних педагогічних технологій»

 

1. Особистість учителя – серце живого педагогічного процесу.

Тилевна Л.О., заступник директора з НВР

2. Вчимося любити і розуміти дитину.

Дука Т.Г., учитель початкових класів.

3. Система заходів спрямованих на консолідацію педагогічного колективу, школярів, батьків та громадськості.

Клімчик В.М, учитель історії

4. Стимулювання інтелектуальних почуттів і пізнавальних інтересів учнів.

Нестерчук Л.Т, учитель німецької мови.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено

протокол №5 від 08.11.2012 р.

засідання методичної ради

 

Графік роботи

педагогічного лекторію

«Новітні педагогічні технології»

Дубровицької ЗОШ І-ІІІ ст.. №1

 

 

№ з/п

Тема засідання

Дата проведення

Відповідальний за підготовку

1.

Особливості інтерактивної технології навчання.

 

Тилевна Л.О.

Буткевич Л.Р.

2.

Особливості проектної технології навчання.

 

Тилевна Л.О.

Лисенко І.А

3.

Особливості Інформаційно-комунікаційної технології навчання.

 

Тилевна Л.О.

Стасько С.А

4.

Особливості особистісно зорієнтованої технології навчання.

 

Тилевна Л.О.

Іванів Г.М.