НР учням

бесплатно Скачать программы без регистрации и лучшие шаблоны для dle скачать hd фильмы скачать бесплатно

Якщо іспити неминучі, найкращий спосіб уникати негативних стресів – добре підготуватися до них. Це стосується не тільки учнів, а і батьків. Допоможіть дітям пережитина іспитах стан успіху! Матеріали, які ми вам пропонуємо, підкажуть, як цьогодосягти.

Поради батькам:

як допомогти дітям підготуватися до іспитів

·Не хвилюйтеся про кількість балів, які дитина одержить на іспиті, і не крити­куйте дитину після нього. Все­ляйте дитині думку, що кількість балів — це не дос­коналий вимір її можливостей.

·Не підвищуйте три­вожність дитини напередодні екзаменів — це може нега­тивно позначитися на резуль­таті іспиту. Дитині завжди пе­редається хвилювання батьків, і якщо дорослі у відповідаль­ний момент можуть прибор­кати свої емоції, то дитина че­рез вікові особливості може емоційно «зірватися».

·Підбадьорюйте дітей, хваліть їх за те, що вони роб­лять добре.

·Підвищуйте їхню впев­неність у собі, бо чим більше дитина боїться невдачі, тим більша ймовірність помилок.

·Спостерігайте за само­почуттям дитини: ніхто, крім вас, не зможе вчасно по­мітити й запобігти погіршен­ню стану дитини, пов'язано­му із перевтомою.

·Контролюйте режим підготовки дитини, не допус­кайте перевантажень, по­ясніть їй, що вона обов'яз­ково має чергувати заняття з відпочинком.

·Забезпечте вдома зруч­не місце для занять, про­стежте, щоб ніхто з до­машніх не заважав.

·Зверніть увагу на харчу­вання дитини: під час інтен­сивного розумового напру­ження їй необхідна поживна й різноманітна їжа та збалан­сований комплекс вітамінів. Такі продукти, як риба, сир, горіхи, курага тощо, стиму­люють роботу головного мозку.

·Допоможіть дітям розпо­ділити теми підготовки по днях.

·Ознайомте дитину із ме­тодикою підготовки до іспитів. Не має сенсу зазубрювати весь фактичний матеріал. До­сить переглянути ключові мо­менти і вловити зміст та логі­ку матеріалу. Дуже корисно робити короткі схематичні ви­писки й таблиці, впорядкову­ючи досліджуваний матеріал за планом. Якщо вона не вміє, покажіть їй, як це робиться на практиці. Основні формули й визначення можна виписати на аркушах і повісити над письмовим столом, над ліжком, у їдальні тощо.

·Підготуйте різні варіан­ти екзаменаційних завдань з предмета (зараз існує безліч різних збірників екзамена­ційних завдань).

·Заздалегідь під час тре­нування привчайте дитину орієнтуватися в часі і вміти його розподіляти. Тоді дити­на матиме навичку концент­руватися протягом усього іспиту, що додасть їй спокою та зніме зайву тривожність. Якщо дитина не носить го­динник, обов'язково дайте їй його на екзамен.

·Напередодні іспиту за­безпечте дитині повноцінний відпочинок, вона має відпо­чити і як слід поспати.

·Порадьте дітям під час іспи­ту звернути увагу на наступне:

- пробігти очима весь білет, щоб побачити, якого типу завдання в ньому містяться, це допоможе на­лаштуватися на роботу;

- уважно прочитати за­питання до кінця й зрозуміти його зміст (характерна по­милка: не дочитавши до кінця, за першими словами вже припускати відповідь і квапитися її вписати);

- якщо не знаєш відповіді на запитання або не впевнений, пропусти його і відміть, щоб потім до ньо­го повернутися.

І пам'ятайте: найголовні­ше — це знизити напружен­ня й тривожність дитини і забезпечити придатні умови для занять.

 

 

Поради випускникам:

як підготуватися ідо складання іспитів

Підготовка до іспиту:

·Спочатку підготуй місце для занять: забери зі столу зайві речі, зручно розташуй потрібні підручники, посібни­ки, зошити, папір, олівці тощо.

·Можна ввести в інтер'єр кімнати жовтий і фіолетовий кольори, оскільки вони підвищують інтелектуальну активність. Для цього буває досить будь-якої картинки в цих тонах.

·Зроби план занять. Для початку визнач: хто ти — «сова» чи «жайворонок». За­лежно від цього максимально використовуй ранкові або вечірні години. Складаючи план на щоденну підготовку, необхідно чітко визначити, що саме сьогодні будеш вивчати.

·Почни з найважчого, з того розділу, який знаєш най­гірше. Але якщо тобі важко почати, почни з того матері­алу, який тобі найцікавіший і найприємніший. Можливо, поступово ввійдеш у робо­чий ритм, і справа піде.

·Чергуй заняття й відпочи­нок: скажімо, 40 хвилин занять, потім 10 хвилин — перерви. Можна під час перерви помити посуд, полити квіти, зроби­ти зарядку, прийняти душ.

·Не треба прагнути того, щоб прочитати і запам'ятати напам'ять увесь підручник. Корисно структурувати мате­ріал, складаючи плани, схе­ми (до речі, бажано на па­пері). Плани корисні ще й тому, що їх легко викорис­товувати під час швидкого повторення матеріалу.

·Готуючись до іспитів, ніколи не думай про те, що не впораєшся із завданням, а навпаки, думкою малюй собі картину тріумфу.

·Залиш один день перед іспитом на те, щоб знову по­вторити всі плани відпові­дей, ще раз зупинитися на найважчих питаннях.

Напередодні іспиту:

·Багато хто вважає: для того щоб повністю підготу­ватися до іспиту, не виста­чає лише однієї, останньої перед ним ночі. Це непра­вильно. Ти вже втомлений, і не треба себе перевтом­лювати. Навпаки, з вечора перестань готуватися, прий­ми душ, погуляй. Виспись як слід, щоб гарно відпочити і встати здоровим, з відчут­тям сили, «бойового» на­строю. Адже іспит — це своєрідна боротьба, в якій треба виявити себе, показа­ти свої можливості та здібності.

·На екзамен ти маєш з'я­витися без запізнення, кра­ще за півгодини до початку іспиту. При собі треба мати кілька ручок.

·Отримавши результати іспиту, ти маєш право ознай­омитися з перевіреною ро­ботою і, якщо не згоден з оцінкою, можеш подати апе­ляцію (протягом трьох днів після оголошення результа­ту) до конфліктної комісії.