проблема закладу

бесплатно Скачать программы без регистрации и лучшие шаблоны для dle скачать hd фильмы скачать бесплатно

Витяг

з перспективного плану школи

на 2013-2017 рр.

Розділ ХІ

Навчально-методична

проблема школи

«Формування особистості учня на основі якісної освіти та розвитку його ключових компетентностей, творчих можливостей, самовдосконалення»

на 2012-2017 роки

Етапи роботи над навчально-методичною проблемою

І. Теоретично-діагностичний етап

2012-2013 н.р. (травень - серпень)

Напрями діяльності

Цільова установа

Зміст роботи

Терміни

Виконавці

Діагностичний

Діагностика педпрацівників, учнів та їхніх батьків

1.Аналіз результатів педагогічного процесу для виявлення загальних та окремих аспектів навчально-методичної роботи.

2. Дослідження реального рівня професійної майстерності, потреб та інтересів усього колективу і кожного вчителя:

- Аналіз роботи школи за навчальний рік;

- Вивчення рівня навчальних досягнень школярів, їх вихованості, розвитку;

- Фронтальне відвідування уроків, позакласних заходів, вивчення професійного рівня вчителів;

- анкетування, діагностування вчителів із метою вивчення рівня професійної кваліфікації;

- систематизація побажань учителів;

3. Вивчення навчально-методичної проблеми школи, обґрунтування її актуальності:

- опрацювання ініціативною групою проблеми (мета, форми, методи реалізації);

- підготовка аналітичного матеріалу для обговорення педколективом;

- ознайомлення членів колективу із запропонованими варіантами, остаточний вибір проблеми;

4.Обговорення й затвердження педагогічною радою запропонованої загальношкільної навчально-методичної проблеми.

Травень-серпень 2012 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До кінця навчального року 2011-2012 року.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Травень 2012 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Серпень 2012

Адміністрація школи

 

 

 

 

 

 

 

 

Тилевна Л.О, Станк’явичус В.К., Бовгиря Н.В

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методична рада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дирекція школи

І етап

(2012-2013 н.р.)

Теоретичний

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Ознайомлення колективу з теоретичними засадами обра обр проблеми

-Просвітницька діяльність

-Створення навчально-методичного комплексу

1.Вивчення літератури з проблеми. Складання списку рекомендованої літератури.

 

2. Вибір тем науково-методичних робіт учителями і вихователями ГПД та напрямків роботи МО.

 

3. Планування та організація теоретичного семінару «Визначення рівня особистісного розвитку учнів як основа для побудови сучасного педагогічного процесу».

4. Створення творчої групи «Виховання інтересу до навчання, формування ключових компетентностей школярів через активні форми роботи через активні форми роботи на уроці та у позакласних заходах».

 

5.Планування та організація науково—теоретичної конференції «Творчість. Компетентність. Лідерство – шлях до успіху».

 

6. Організація роботи педагогічного лекторію «Новітні педагогічні технології»

 

7. Заняття Школи комп’ютерної грамотності

 

8.Провести педчитання на тему : «Творча трансформація ідей В. Сухомлинського про вдосконалення розумового виховання учнів в умовах впровадження сучасних педагогічних технологій».

 

9. Планування та проведення відкритих уроків, виховних заходів, підготовка дидактичного матеріалу.

 

10. Провести методичні оперативки :

- «Майстерність побудови діалогічної взаємодії на уроці»;

- «Як народжується інноваційний урок»;

 

11.Педагогічна рада 1.Можливості навчальних предметів щодо формування основних груп компетентностей учнів. Стан навчання та виховання, з’ясування рівня навчальних досягнень учнів з географії.

2. Діяльність педагогічного колективу з розвитку у дітей та юнацтва соціальної активності через форми дитячого самоврядування.

Протягом року

 

 

 

Вересень 2012р.

 

 

 

 

Вересень 2012р.

 

 

 

 

 

Вересень 2012 р., протягом року

 

 

 

 

 

Лютий 2013

 

 

 

 

Жовтень, грудень, лютий, квітень

 

 

Протягом року

 

 

Січень 2013 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом року

 

 

 

 

Листопад – лютий

 

 

 

 

 

Лютий 2013р.

Керівник проекту, творча група, бібліотекар.

 

Керівники МО

 

 

 

 

 

Тилевна Л.О.

 

 

 

 

 

Методична рада

 

 

 

 

 

 

 

Методична рада

 

 

 

 

Члени методичної ради

 

 

Стасько С.А., Лисенко І. А.

 

Заступники директора , методична рада

 

 

 

 

 

Педпрацівники

 

 

 

Заступник директора

 

 

 

 

 

 

 

 

Дирекція

Апробаційний

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення умов для апробації теоретичних аспектів, вироблення стратегічних планів

1.Проведення круглого столу з метою вивчення стану розробки проблеми в науково-педагогічній літературі.

 

2. Складання плану самоосвітньої роботи над проблемою членами педколективу.

 

3. Мотивація інноваційної діяльності вчителя на шляху реалізації навчально-методичної проблеми школи «Формування особистості учня на основі якісної освіти та розвитку його ключових компетентностей, творчих можливостей, самовдосконалення»

Жовтень 2012 р.

 

 

 

 

Протягом навчального року

 

 

Травень 2013

Керівник проекту

 

 

 

 

Педколектив

 

 

 

 

 

Директор, заступники

 

ІІ. Опанування змісту проблеми. Вироблення та засвоєння методики реалізації проблемної теми

2013- 2014 навчальний рік

Напрям діяльності

Цільова установа

Зміст роботи

Терміни

Виконавці

Актуалізація

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Втілення проблеми в практику

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Теоретичний курс «Розвиток ключових компетенцій школяра, його творчих можливостей, самовдосконалення»:

- комплексне обговорення відповідних статей періодичної літератури;

- удосконалення системи роботи вчителів над проблемою;

- вивчення досвіду педагогів інших шкіл, які працюють над аналогічними проблемами.

 

Протягом року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник семінару

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дослідження

 

Створення умов для розв’язання поставлених завдань, оформлення довідково-інформаціного методичного куточка з визначеної проблеми в шкільному кабінеті

 

1.Творча група «Виховання інтересу до навчання, формування ключових компетентностей школярів через активні форми роботи через активні форми роботи на уроці та у позакласних заходах»

 

2.Створення медіа теки відкритих уроків, систематизація уроків із застосуванням інформаційних технологій (Інформаційна компетентність)

 

3.Продовжити роботу над створенням музею школи (Суспільно-правова компетентність.)

 

4.Актуалізація роботи драматичного гуртка»Мельпольмена» (Культурнозбережна компетентність)

 

5.Створення шкільної програми «Я і здоров’я»; робота туристичного гуртка.

 

6.Функціонування постійного психолого-педагогічного семінару «Психологічні основи педагогічних інновацій». (Здоров’язбережна компетентність).

 

7.Організація науково-теоретичної конференції «Етична компетентність сучасного вчителя»

 

8.Організація фестивалів педагогічної майстерності:

а) реалізація нестандартних форм уроків, що передбачає активізацію формування комунікативної компетентності учнів;

б) фестиваль інтегрованих уроків з урахуванням розвитку в учнів ключових компетентностей.

 

9.Анкетування з подальшим опрацюванням даних серед педагогічного та учнівського колективів.

 

10. Організація роботи педагогічного лекторію «Новітні педагогічні технології»

 

11. Провести педагогічне читання на тему : «Творча трансформація ідей В. Сухомлинського про вдосконалення розумового виховання учнів в умовах впровадження сучасних педагогічних технологій».

 

12. Педагогічна рада «Інноваційні педагогічні технології – головний чинник формування успішної особистості

 

Протягом року

 

 

 

 

 

 

Протягом року

 

 

 

 

 

 

Протягом року

 

 

 

 

Лютий

 

 

 

 

 

Лютий

 

 

 

 

 

Жовтень, грудень, лютий, квітень

 

 

 

Січень 2014 р

 

 

 

 

 

Лютий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Травень

 

 

 

травень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Травень

 

Керівник творчої групи

 

 

 

 

 

Методична рада

 

 

 

 

 

 

Станк’явичус В.К.

 

 

 

Станк’явичус В.К.

 

 

 

 

Станк’явичус В.К., Лисенко І.А

 

 

 

Клюйко І.В, Рабчевська С.П.

 

 

 

 

 

Тилевна Л.О.

 

 

 

Члени методичної ради, Заступники директора , методична рада

 

 

 

 

 

 

 

Бовгиря Н.В., Рабчевська С.П.

 

 

Тилевна Л.О.

 

 

 

 

Тилевна Л.О.

 

 

 

 

 

 

 

Директор, заступники

Упровадження

Створення ситуації успіху

1.Робота методичної ради:

- виконання вчителями науково-дослідницьких завдань;

- організація взаємовідвідування уроків, вивчення й аналіз виконання вчителями методичних рекомендацій;

- узагальнення та впровадження перспективного педагогічного досвіду з даної проблеми;

- удосконалення методики аналізу відвіданих уроків;

- створення банку інформації щодо впровадження проблеми в навчально-виховний процес;

- випуск методичних бюлетенів із досвіду роботи над проблемою;

- творчі звіти вчителів про роботу над навчально-методичною проблемою.

 

2. Проведення контрольних зрізів:

- підсумкові контрольні роботи, тестування, контрольні зрізи для вивчення впливу нових технологій на рівень навчальних досягнень учнів;

- вивчення й аналіз діагностування рівня вихованості, розвитку учнів

 

Протягом року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вересень 2013 р., травень 2014 р.

Керівник МР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник директора з НВР

 

ІІІ. Реалізація змісту завдань. Створення власного досвіду.

2014-2015, 2015-2016 навчальний рік

Напрям діяльності

Цільова установа

Зміст роботи

Терміни

Виконавці

Актуалізація

 

Втілення проблеми в практику через розширення кола учасників

1.Семінар –практикум «»Методи оперативного контролю та самоконтролю результатів діяльності учнів в умовах інноваційного середовища

 

2. Педагогічні читання «Компетентнісно зорієнтований підхід до навчання, виховання та розвитку – важливий складник педагогічної майстерності вчителя.»

 

Протягом року

Тилевна Л.О.

 

 

 

 

 

 

Методична рада

Дослідження

Створення умов для розв’язання поставлених завдань на практиці

1.Організація семінару-тренінгу «Розвиток самоосвітньої компетентності учнів».

 

2. Організація декади відкритих уроків на тему «Форми та методи роботи на уроці з метою формування самоосвітньої компетентності учнів».

 

3. Фестиваль відкритих уроків на тему «Формування здоров’язбережної компетентності учнів на уроці».

4. Анкетування з подальшим опрацюванням даних серед педагогічного та учнівського колективів.

5. Круглий стіл «Компетентний педагог: шляхи вирішення проблеми адекватної оцінки рівня професійної діяльності педагогічних кадрів».

6.Організація науково-теоретичного семінару «Формування та розвиток інтелектуально-пізнавальної компетенції».

7. Педагогічні читання «Модель компетентного випускника в гуманістичному освітньому просторі на основі творчої спадщини В.О. Сухомлинського».

 

8. Моніторинг рівня зростання банку обдарованих учнів.

 

9. Анкетування серед педагогічного та учнівського колективів.

 

 

10. Педагогічна рада « Створення необхідних умов для розвитку ключових компетентностей особистості, творчих її можливостей, самовдосконалення».

Листопад 2014 р.

 

 

 

Жовтень, грудень, лютий, квітень

 

 

 

Грудень 2014 р.

 

 

 

Січень 2015 р.

 

 

 

 

Вересень 2015

 

 

 

 

Грудень 2015 р.

 

 

 

 

Січень 2016 р.

 

 

 

 

 

 

Травень

 

 

 

Березень

 

 

 

 

 

Травень

Рабчевська СП, Бовгиря Н.В.

 

 

Тилевна Л.О.

 

 

 

 

 

 

Тилевна Л.О.

 

 

 

 

Психологічна служба школи

 

 

 

Методична рада

 

 

 

Керівник семінару

 

 

 

 

Члени методичної ради

 

 

 

 

Бовгиря Н.В.

 

 

 

Психологічна рада

 

 

 

 

Дирекція школи

 

ІV. Підведення підсумків. Оцінка рівня самореалізації педагогів в ході роботи над проблемним питанням

2016-2017 навчальний рік

Напрям діяльності

Цільова установа

Зміст роботи

Терміни

Виконавці

Узагальнення

Врахування характерологічних особливостей

1.Семінар – практикум «педагогічні стратегії розвитку інноваційної особистості».

 

2.Творча група «Виховання інтересу до навчання, формування ключових компетентностей школярів через активні форми роботи через активні форми роботи на уроці та у позакласних заходах».

 

3.Складання пам’яток, рекомендацій, поповнення медіа тек педагогічного досвіду, видавничої діяльності, відеотеки уроків та виховних заходів з використанням інноваційних технологій.

 

4.Семінар –тренінг «Технологія формування соціальних груп компетентності учнів».

 

5.Педагогічна рада «Сукупність взаємопов’язаних технологій, методів, процесів – необхідна складова створення цілеспрямованого педагогічного впливу на формування соціальної компетентності учнів».

 

6.Організація декади відкритих уроків на тему «впровадження нових щодо формування соціального досвіду учнів у процесі морального виховання».

 

7.Методичний тиждень на тему «Шляхи підвищення виховного потенціалу уроку у формуванні соціальної компетентності учнів».

 

8.Фестиваль відкритих уроків «Використання вчителем ефективних прийомів та методів на різних етапах уроку з метою формування мотивації навчальної діяльності школярів».

 

9. Круглий стіл «Проблема формування мотивації навчальної діяльності – необхідна складова педагогічного впливу на розвиток компетентностей особистості»

 

10.Педагогічні посиденьки «Взаємодія школи і сім’ї у вихованні соціально компетентної особистості».

 

11. Моніторинг рівня зростання якості знань учнів, участі у конкурсах, олімпіадах.

 

12.Анкетування серед педагогічного та учнівського колективів.

 

13. Педагогічна рада «Успішний вчитель - успішний учень – успішна школа. Підсумки реалізації навчально-методичної проблеми школи»

 

 

14. Узагальнення матеріалів. Створення посібника.

 

Протягом року

 

 

 

Протягом року

 

 

 

 

 

 

 

Протягом року

 

 

 

 

 

 

Березень

 

 

 

 

 

Лютий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лютий

 

 

 

 

 

Листопад

 

 

 

 

 

Лютий

 

 

 

 

 

 

 

Квітень

 

 

 

 

 

 

 

Березень

 

 

 

Травень

 

 

 

 

травень

 

 

 

Травень

 

 

 

 

 

 

Травень

Керівник семінару

 

 

 

Тилевна Л.О.

 

 

 

 

 

 

Члени творчої групи, члени МР

 

 

 

 

 

Психологічна служба

 

 

 

 

 

Директор, заступник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методична рада

 

 

 

 

Методична рада

 

 

 

 

Методична рада

 

 

 

 

 

 

Заступники директора, психолог

 

 

 

 

Заступник директора з виховної роботи, психолог

 

Заступник з НВР

 

 

Методична рада, психологічна служба

 

Дирекція школи

 

 

 

 

 

Дирекція школи, творча група, методична рада