Поради вчителю

бесплатно Скачать программы без регистрации и лучшие шаблоны для dle скачать hd фильмы скачать бесплатно

Поради вчителям«ЯК ОРГАНІЗУВАТИ РОБОТУ 3...»

1.Агресивними дітьми— поведінка суперечить нормам і правилам існуванняу суспільстві:

•демонструйте модель неагресивної по­ведінки;

•не принижуйте;

•розвивайте емпатійність.

2.Тривожними дітьми— в яких є прояви занепокоєння:

•не порівнюйте їх із іншими учнями;

•частіше використовуйте тілесний кон­такт;

•частіше звертайтеся на ім'я, не прини­жуйте.

3.Аутичними дітьми— які живуть у світі власних переживань(«аутизм» — від гр. «сам»):

•частіше розмовляйте з ними;

•уникайте перевтоми;

•терпляче пояснюйте зміст їхньої діяль­ності.

4.Гіперактивними дітьми(від гр. «гіпер»—«над», «понад»)—підвищена рухова актив­ність, імпульсивність:

•знизьте вимоги до акуратності;

•посадіть якнайближче до дорослого;

•заохочуйте одразу ж уникати невтіш­них оцінок на перших етапах навчання;

•використовуйте тактильний контакт;

•піднімайте авторитет дитини у класі.

5.Діти зі зниженим рівнем навчальних до­сягнень:

•послабте вимогливість;

•використовуйте ігри і вправи на роз­виток довільної уваги;

•використовуйте вправи на розвиток когнітивної сфери;

•піднімайте авторитет у класі.


Рекомендації вчителям із профілактики та подолання дезадаптації першокласників

1.Урахуваннявіковихта індивідуальних психологічних особливостей дітей.

2.Демонстрація віри в успіх учня.

3.Використання системи фішок і грамот в оцінюванні діяльності.

4.Розрізнення оцінки конкретного вчин­ку та особистості дитини загалом.

5.Запобігання груповій критиці дитини або її рис, а також порівняннюпомилок із постійними гарними результатами інших учнів.

6.Порівняння якості роботи дитини тіль­ки з її попередніми роботами.

7.Зауважуючи помилку, вкажіть шлях до успіху.

8.Акцентуйте увагу учня на досягненнях, перемогах.

9.Створюйте ситуації успіху.

10.Надавайте емоційну підтримку слова­ми, поглядом, дотиком.

11.Не використовуйте надто часто слів- заперечень.

12.Підтримуйте і заохочуйте прояви ак­тивності на уроці у скутих, сором'язливих, тривожних дітей.Важливо звернути увагу інших на їхні досягнення, підвищувати їхній статус у класі.

13.Наполягайте на публічних висту­пах і відповідях перед усім класом три­вожних, невпевнених дітей. Певний час їх можна включати у групи з2—3учнів, які разом розповідатимуть вірша, співатимуть пісню тощо — це допоможе відчути під­тримку.