Учнівський комітет

бесплатно Скачать программы без регистрации и лучшие шаблоны для dle скачать hd фильмы скачать бесплатно

Статут учнівського самоврядування

загальноосвітньоїшколи№1

М.Дубровиці

 

 

 

 

Школа імені доброти

 

Правління учнівського самоврядування від імені учнів, виражаючи сувереннуволя учнів, дбаючи про зміцнення учнівського самоврядування в школі, прагнучи розвивати і зміцнюватидемократію у суспільстві, усвідомлюючивідповідальністьперед Богом , власною совістю, попереднім, нинішнім, та майбутнімпоколінням учнів, приймає цей Статут – основний закон учнівського самоврядуванняшколи №1 м.Дубровиці.

 

 

 

 

 

Девіз:

 

«Самі вирішили, самі зробили, самі відповідаємо»

«Пропонуй! Плануй! Організовуй! Виконуй!»


СТАТУТ

Розділ 1

Загальні засади

 

 

Стаття 1

Учнівське самоврядування – добровільне об’єднанняучнів, мета якого- сформувати в дітях почуттягосподаря школи, класу, вміння співпрацювати на принципах партнерства, гласності, демократизму.

У своїй діяльності користуєтьсяКонституцією України, Концепцією національного виховання , Всесвітньою декларацією про права дитини, Законом України«Про освіту»,Програмою національного виховання та Статутом школи.

 

Стаття 2

Учнівське самоврядування є організацією, що складається з людей, створена людьми і для людей, а учні є людьми!

 

Стаття 3

Завдання учнівського самоврядування:

·формування і розвиток соціально сформованої особистості з глибоко усвідомленоюгромадською позицією, почуттям національної гідності ;

·формування патріотизму та поваги до державної символіки України, української мови, любові до українського народу;

·вивчення історичного минулого народу України, його звичаїв та обрядів;

·ознайомлення з основним законом України, декларацією Прав дитини і Конвенцієюпро права дитини;

·прищеплення любові до природи рідного краю, виховання екологічної культури;

·ознайомлення з правилами та культурою поведінки;

·розвиток моральних якостей особистості;

·розвиток творчих здібностей, формування її художньо-естетичного смаку, підтримка юних талантів та організація та організація необхідної допомоги в процесі навчання;

·захист прав та інтересів своїх членів, об’єднанняі спрямування зусиль на добрі і корисні справи;

·виховання громадсько зрілої особистості здатної до вирішення складних проблем, готову до самооцінки самовиховання, самореалізації, самоконтролю, покликану будувати своє життя заради нації;

·вільний розвиток учнів;

·виховувати в учнів лідера.

 

Закони учнівського самоврядування:

Я – люблю свою Батьківщину, свою державу Україну, поважаю рідну мову.

Я – шаную та вивчаю традиції своєї землі.

Я – вірю в свої сили.

Я – поважаю старших та турбуюся про молодших.

Я – докладаю всіх зусиль, щоб бути: тактовним, гуманним, чуйним, щирим у стосункахз батьками, вчителями, друзями.

Я – бережу своє здоров’я, спорт і фізкультура – мої друзі.

Я – вивчаю та дбаю про природу рідного краю.

Я – працюю з натхненням.

Я – свою поведінку, мову, зовнішній вигляд намагаюсь зберегти у чистоті і честі.

 

В основі шкільного самоврядування лежать принципи:

·Демократизації та гуманізації виховного процесу;

·Зв’язку виховання з реальним життям;

·Виховання особистості в колективі на основіспільної діяльності;

·Послідовності, систематичності та єдності виховних впливів;

·Врахування вікових та індивідуальних особистостей учнів;

·Свідомості, самодіяльності та активності учнів.

 


 

Розділ 2

Права, свободи, обов’язки

 

 

Стаття 1

Кожен хто навчається в школі має право:

·діяти на свій розсуд, вільно висловлювати свою думку. Не ображаючи при цьому гідності і свободу інших;

·за образу його честі і гідності подати заяву в актив школи;

·подати свою пропозицію в актив учнівського самоврядування;

·висувати кандидатуру, а також само висуватисяі бути обранимв будь-який орган школи;

·брати участь у будь-яких сферахшкільного життя, ініціюватибудь-які форми цього життя (гуртки, секції т.д.)

·ставити питання про перебуванняв школіучня школи, якщо, якщо він своїми діями порушує закони школи;

·вибирати профіль навчання , факультативи і додаткові заняття, мистецькі гуртки, студії;

·не з’явитися на урок тількиза домовленістю з учителемабо директором школи;

·достроково здати програму за навчальний рік і перейти в наступний клас;

·вимагатищоб урок закінчивсявідразу після дзвінка на перерву.

 

Не мають право:

·пропускати уроки без поважних причин;

·жувати на уроках, палити та вживати один одного;

·обманювати вчителів, батьків, товаришів;

·ображати,зневажати, принижувати один одного;

·брати чужі речі без дозволу.

 

Стаття 2

Кожен учень зобов’язаний:

·пройти курс навчання в школі;

·подати документ, що пояснює його відсутність на уроках;

·виконувати вимоги вчителя по підготовці до уроків;

·дотримуватись норм Статуту;

·виконувати закони учкому;

·меншість підкоряється більшості.

 

Стаття 3

Закон «Про захист честі та гідності учня школи, викладача і працівника школи»

Особистості кожного, хто працює чи навчається в школі, є недоторканою і ніщо не повинно загрожувати здоров’ю людини, обмежувати її права, ображати честь і гідність.

Образою честі і гідності людини є:

·нанесення пробоїв, пробиття;

·загроза, залякування і шантаж;

·вживання образливих слів, кличок;

·дискримінація за національними і соціальними ознаками;

·глузування з фізичних недоліків;

·поява в стані сп’яніння;

·добровільне прийняття на себе функції раба («шістки»);

·здирство, вимагання;

·крадіжка;

·псування особистих речей інших людей;

·брудні наклепи, плітки;

·будь-які дії чи слова,що ображають честь, гідність іншої людини.

 

Стаття 4

Повноваження голови учкому

Обов’язки голови:

·планує і проводить збори ради учнівського самоврядування (чи призначає ведучих);

·разом із радою школизатверджує перелік комісії та голів комісій учкому;

·розподіляє завданняміж членами комісій та координує їх роботу за складеною план-сіткою;

·разом із секретарем опрацьовує порядок засідань учкому, при цьому секретар веде протоколи засідань, надсилає їх зацікавленим особам;

·збирає письмові пропозиції , що надходять до учкому;

·співпрацює з директором школи;

·виконує функціє зв’язку між учнями й адміністрацією школи. Вчителями-консультантами, батьківською і місцевою громадськість;

·Бере участь у роботі педагогічної ради та ради профілактики;має право вносити зміни і доповнення до положення про Раду школи;

·Відповідає за підготовку майбутніх керівників самоврядування в школі. Є лідером!

 

Стаття 5

Повноваження заступника голови учкому

Заступник:

·є правою рукою голови учкому;

·обирається на засіданні учкому шляхом голосуванняза поданням голови учкому;

·за відсутності голови виконує його обов’язки;

·допомагає голові виконувати його обов’язки;

·що хвилини готовий перейнятиобов’язки голови.

 

Стаття 6

Повноваження голів комісій

Голови комісій:

1.Кожен керує роботою своєї комісії.

2.Особисто відповідають за основні напрямки роботи самоврядування, наприклад:

-контакти з органами місцевого самоврядування;

-шкільний прес-центр;

-телефони довіри.

3.Збирають ідеї учнів своїх класівстосовно роботи самоврядування і представляють їх на засіданнях.

4.Періодично звітують про свою роботу.